YUNUS SURESİ 54, 57-58 TEFSİRİ

Yunus 54. ayette şöyle der: “Zulmetmiş olan her kişi, azabı görünce yeryüzündeki her şeyi (sahibi olsa) feda ederdi. Ve içten içe pişmanlık duyardı/pişmanlığını gizlerdi. Fakat aralarında adaletle hüküm verilir ve hiçbirine zulüm yapılmaz.”

Ayette “pişmanlık duyardı, pişmanlığını gizlerdi..” şeklinde iki anlamlı bir ifade var. Öte yandan; ayette zulüm kelimesi geçiyor.. Zulüm ise “bir şeyi olması gereken yere koymamak, başka yere koymak” anlamındadır. Bu ifade genelde şirk için geçiyor. Nitekim Allah şirki affetmeyeceğini bildiriyor. Şirke de en ziyade yol açan dünyadır, insandaki dünya hırslarıdır. İşte o hırsı tamamen yerine getirse yine hepsini feda ederdi gibi bir anlam çıkıyor yani buradan..

Bu çerçevede devam eden şu kısım da kritik..
“Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olana bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet geldi. De ki, Allah’ın lütfu ve rahmetiyle, yalnızca bunlarla sevinç duysunlar. Bu, onların toplayıp durduklarından daha hayırlıdır.” (Yunus 57-58)

Şu halde; burada manaya, anlamaya, Rabbin muhatap almasına, bunlara sevinç duymaya, o tarz meyyaliyete dikkat. Çünkü insan da aslen anlaması önde olması gereken bir varlık; akıl sahibi vesaire.. Hem kendine hem manaya zulüm olur aksi halde. Nitekim şöyle denilir: “Kimin de tartısı hafif gelirse; işte onlar ayetlerimize zulmetmeleri nedeniyle kendilerini hüsrana uğratanlardır.” (Araf 9)