YERYÜZÜNÜN UÇLARINDAN ETRAFINDAN EKSİLTİLMESİ-RAD 41

Rad 41’de yerin uçlarından eksiltildiği geçiyor ve bu levha tektoniğine açık bir işaret. Öte yandan bu ayetin geçmişte böyle anlaşılmaması konusu çok öne plana çıkarılıyor. Ama Rad Suresi’nde komple levha tektoniğine işaretler dikkat çekiyor. Şöyle ki:

Video açıklama

 

Görsel izahat