YERİ DE CANLILAR İÇİN KOYDU (RAHMAN 10) HAKKINDA

Rahman 10. ayette “Yerin canlılar için konulduğu” geçer. Bu, şu açıdan kritik; günümüzde kainatta milyarlarca gezegen olduğu anlaşıldı ve bakılıp duruyor. Yaşam olan gezegen aranıyor. Ayette ise yerin canlılar için konulduğu geçiyor. Denilebilir ki, peki diğerleri ne için? Elcevab; bunu vurgulamak için olabilir. Tesadüfen bu olmaz yani.

Bu inceliğe dikkat..