YASİN SURESİ 38-40 BİLİMSEL HATA MI?

 

 

Kuran’da iki ayette gece, gündüz, güneş ve ayın ya da bunlardan bazılarının bir felekte/yörüngede gittiği söylenir. Enbiya 33 ve Yasin 40.. Bunlardan Enbiya 33, özellikle de gece ve gündüzün felekte yüzdüğü anlamına yakın. Fakat Yasin 40 da geleneksel anlama yakın gibi.. Yani sadece güneş ve ayın dünya çevresinde döndüğü anlamına.. Fakat acaba böyle mi?..

Bu konuya öncelikle şuradan başlamalıyız ki; Kuran’da gece ve gündüz, güneşten gayet uzaklaştırılır. Acaba neden?.. Öyle ki gece, gündüz, güneş ve ay, hepsinin bir felekte yüzdüğü söylenir. Halbuki burada sadece güneş demesi gerekir, gece zaten onun gittiği zamandır. Fakat gece ve gündüz hem hep söyleniyor hem de öncelikli. Yani bu sistemi öncelikle güneşin değil başka bir şeyin yaptığına güçlü işaret var. Ya da denilebilir ki; gece ve gündüzün ilk emir olduğuna.. Tevrat’ta ilk emir “ışık olsun” emridir ve gece gündüzün olmasıyla olur bu. Kuran’da da “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah’adır..” (Enam 1) denilir. Dolayısıyla gece ve gündüz merkezli anlatım buna hatırlatma dolayısıyla olabilir. Bir de tabi ne olursa olsun; bir anlatım bunu merkeze aldıysa “bu merkez çerçevesinde doğru mu diyor” ona bakılacak? “Bu, merkez olamaz” diye bir bakış olmaz. İşte o merkez çerçevesinde ise acaip derecede doğru konuştuğu görülüyor Kuran’ın..  

Enbiya 33 hakkında video açıklama

 

Yasin 37-41 hakkında..