SÜREYYA YILDIZINDA OLSA ULAŞACAKLAR HADİSİ HAKKINDA

Hadisi şerifte “İman Süreyya yıldızında olsa şunlardan (Selmanı Farisi’yi kasteder) bir takım adamlar ona uzanıp alırlardı” denilir.  Bilindiği gibi Selmanı Farisi’nin iman- hakikat yolculuğu gayet zorlu olmuştur. Bu hadiste ise bunun gayet olabileceği, mühim olanın insandaki azim ve yöneliş olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Vakıa Suresi’ndeki ayetlerde şöyle denilmekte:

Yo, yıldızların yerlerine yemin ederim.

Bilseniz bu ne büyük bir yemin.

Şüphesiz ki o, kerim (cömert) bir Kuran.

Saklı bir kitapta.

Temizlenenlerden başkası dokunamaz ona” (Vakıa 75-79)  

Burada da Kuran’ın mana boyutlarına ulaşmaya dair vurgular vardır. Özellikle de imani konuların gayet boyutlu ve zorlu olduğu günümüzde işte bu vurgular mühim.

 

Konu çerçevesinde bir izahat