SİZ KENDİNİZE BAKIN-MAİDE 105. AYETİN TEFSİRİ

Maide Suresi 105. ayet yanlış anlaşılabilmektedir, çünkü “hiçbir şeye karışmayın, kendi çapınızda devam edip gidin” şeklinde anlaşılabilmektedir. Ayet şöyledir: Ey iman edenler, siz kendinize bakın. Siz doğru yolda olunca sapan kimse size zarar veremez/vermez. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Artık O, size yaptıklarınızı haber verecektir.

Halbuki “Ey iman edenler, iman ediniz” (Nisa 136) de denilmekte. Ve iş hakikat.. Onun delilleri ve dünya çapında anlaşılması ve tebliği sözkonusu.

Öte yandan Maide 105 hakkında Kurtubi tefsirinde şöyle denilmektedir:

İlim adamlarımız derler ki: Bu âyetin bundan önceki buyruklarla ilişkisi, sakındırılması gereken şeylerden sakındırmak yönü iledir Bu da bundan önce nitelikleri geçmiş bulunan ve dîni hususunda atalarının ve geçmişlerinin taklidine yönelen kimselerin durumudur.

Önceki Maide 104 şöyledir: “Onlara: Allah’ın indirdiği (kitabı)ne ve Elçiye gelin denildiği zaman: Atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolu da bulamayan kimseler olsa da mı?”

Öte yandan bilindiği gibi her toplumda gelenekler oluşuyor ve Kitab Levhi Mahfuzdan.. Şu halde “salt bir geleneğe uymak” bunca eleştirilirken İslami gelenek olursa öp de başına koy durumu olur mu acaba?! Kitab’ın Levhi Mahfuzdanlığı manayı diri tutmanın bir yolu olarak görülmemeli midir?! Malum ki, Kuran’ın zaman içinde daha iyi anlaşıldığı vs ortada. Fakat dön dolaş geliyoruz “bunun gereği ne?” noktasına. Çünkü doğru yol, sadece “rivayetle gelmiş olan şeylere uymak” ya da yaygın şekilde geleni kabul olarak anlaşılıyor. İşte mesele de biraz budur. Çünkü bu ezber atmosferinde işe bir şeyler katma, bir şeyleri olduğundan çok, olduğundan az gösterme durumları da oluşuyor ya da buna karşı bir zayıflık.. Çünkü bilinç önde değil. E muradı ilahi bunu hesab edemeyecek mi? Uymanın imanla imanın delille delilin akletmekle bağını kendimiz göreceğiz.