RIZKINIZ VE SİZE VAAD EDİLENLER GÖKTEDİR (ZARİYAT 22) HAKKINDA

Zariyat 22. ayette “Rızkınız da size vaad edilenler de göktedir” deniliyor. Buradaki rızık, öncelikle buluttan yağmurun yağması anlamında olabilir. “Size vaad edilenler” kısmı ise kıyamet, cehennem gibi vaadler olsa gerek. Burada açı birden genişliyor. Ve araştırınca; güneşin dürülmesi, yıldızların sönmesi gibi kıyamet sahnelerinin kainata kodlandığını görüyoruz. Bunların olacağı kainatın seyrinde görülüyor. Diğer ayette ise şöyle deniliyor. “Göğün ve yerin Rabbine andolsun. O tıpkı sizin konuşmanız/ konuştuğunuz şeyler gibi gerçektir” (Zariyat 23) Burada da onun kodlandığına, normal bir şeymiş gibi görüleceğine ciddi işaret var. Beri yandan Tekasür 5-6’da “Eğer kesin bir bilgiyle bilseniz cehennemi elbette görürsünüz” deniliyor. Kainattaki devasa ateşler bilindikçe de bu “görme işi” oluyor denilebilir. Hasılı kainat bilindikçe vaad edilenlerin görüldüğü açık.

 

Konu çerçevesinde videolar

Kıyamet süreci

 

Güneş ve cehennem temsili

 

Rızık ve vadolunanlar..