ONLAR Kİ GAYBA/GAYBTA İMAN EDERLER İFADESİ, BAKARA 3. AYETİN TEFSİRİ

Bakara 3. ayetteki bilğaybi ifadesi “gayba iman ederler” anlamına geldiği gibi “gaybta (gizlide) iman ederler” anlamına da gelir. İman da aslen gizlide imandır, altını çizmek lazım. Buradaki işi netleştirmek açısından “insan tek başınayken; aklına yerleşen vardır, öyle görünmek zorunda olduğu vs bunlar yoktur” O yüzden gaybta iman kesinlikle delille olur. Gayba, görünmeyene iman anlamı öne çıkarılırsa ise anlatıya iman gibi bir şeye döner iş.