ONLAR DÜNYA HAYATININ GÖRÜNEN YÜZÜNÜ BİLİRLER (RUM 7) HAKKINDA

Rum Suresi’nde Rumların yenildiği ama birkaç yıl içinde galip geleceği bildirilir. O gün Müslümanlar da sevinecek denilir. Bu gerçekleşti ama tabii bir vaadti ve zamanında gerçekleşmesi çok zor görülüyordu.

İşte bundan sonraki ayette inkar edenler için “Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler” denilir. Yani o an için kim güçlü görünüyor, hep öyle olacağını sanırlar. Ona göre vaziyet, tavır, dost, düşman edinirler. Hasılı buradaki şu mevzu önemli ki; bu, ahireti de inkara götürür. Çünkü o da şu an için olacak görünmüyor. Demek ki salt o anlık görüntüyle yetinmemeye iyi dikkat. Bunun yolu da manadır, mananın galebesidir. En azından kişide. Nitekim diğer ayette bu bağlamda yol gösterilir. Şöyle denilir: “Onlar kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki; Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri, ancak hak ile ve belli bir süre için yaratmıştır. Muhakkak ki insanların çoğu Rabblerine kavuşmayı inkar etmektedirler” (Rum 8) Şu halde; bu yönde, bu yolda netleşmeye iyi dikkat. Çünkü başka her yöne çekiştirmeler fazla zamanımızda.

 

Konu çerçevesinde açıklama 1

https://www.youtube.com/watch?v=75FkFuyjbHA

 

Konu çerçevesinde açıklama 2

https://www.youtube.com/watch?v=hqSIces4Ve8