OL DEDİĞİ GÜN HEMEN OLUVERİR (ENAM 73) HAKKINDA

Rum Suresi’nde “Kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki; Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri, ancak hak ile ve belli bir süre için yaratmıştır. Muhakkak ki insanların çoğu Rabblerine kavuşmayı inkar etmektedirler” (Rum 8) denilir. Rum 11. ayette de “Allah yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir/tekrar eder” denilir. Kainatta da yaratılış ve kıyamet süreçleri görülüyor ama milyarlarca, hatta kıyamet trilyonlarca yıl şeklinde görülüyor. Yani salt madde tam resmi vermiyor.

Burada ayetlerde geçen “ol dediği gün hemen olur” ya da “ol dediğinde hemen olur” ifadelerinin büyük bir hız ve çabukluk anlamına geldiğini düşünmeliyiz ki manası bu. Ve bunun da işte büyük bir yeri olduğu görülüyor. Yani işi yine Kitab açıklıyor. Buna dikkat.