O HAKKEL YAKİNDİR-HAKKA SURESİ 51. AYETİN TEFSİRİ

Hakka Suresi’nde Kuran’ın inkarcılar için bir hasret olduğu vurgulanıyor. Peki bu hasretlik durumu nedir? Peşine ise “Şüphesiz ki o hakkel yakindir” deniliyor. Hakkel yakin ifadesi, gerçeğin ta kendisi, gerçeğin de gerçeği demektir. Öte yandan, ilmel yakin, kesin olarak bilme, aynel yakin kesin olarak görme, hakkel yakin de kesin olarak yaşama anlamında kalıplaşmıştır. Mesela balın ne olduğu bilirsin, balın ne olduğunu görürsün, bir de balı yersin. Öncesinde ise deniliyordu ki, “o inanmayanlar için bir hasrettir”

Dolayısıyla buradaki hakkelyakin ifadesi, öbür dünyada onlara hasret olacağı gerçeği, bu işin kesinliği anlamına da gelebilir, Kuran’ın hakkelyakin olduğu anlamına da gelebilir.

Nitekim ayette şöyle geçer:

“Ne var ki, hizipler kendi aralarında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün tanıklığından dolayı kâfirlerin vay haline!

Bize gelecekleri gün, ne iyi işitecekler, ne iyi görecekler! Fakat o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.

Onları, gaflet içinde, iman etmezler iken işin bitirileceği hasret günü hakkında uyar. [Meryem 37-39]

Burada da hasret günü ifadesi var dikkat edilirse.. Yine denilmekte ki, Hakka Suresi’nde bahsedilen, dünyada ileride hasrette olacaklarıdır. Çünkü İslam’ın galebesi olacaktır. Nitekim Hakka Suresi Mekki’dir, ileride İslam büyüyecek ve ilk girenlerin de isimleri, adları, bir büyüklüğü olacaktır, inkar edenlerin de tam tersi. Hasılı ayetin “o gerçeğin ta kendisidir” demesi, bunun dünyada da net şekilde böyle görülmesi, bir tür mucize. Bu, bizim açımızdan da şöyle bir örnek ki Kuran ile ilgili mevzularda elini çabuk tutmalıdır. Mesela bir hadiste denilir ki; “Allah şu Kur’an’la bazı kavimleri yükseltir; bazılarını da alçaltır.” (Müslim, Müsâfirîn 269)

Beri yandan, “o gerçeğin ta kendisidir” meselesini direkt şu an üzerinde düşünürsek bu da hasret için yeterli. Çünkü gerçeğin akıl sahibi insanı teskin etmesi hadisesi var. Öbür insan, mutlu da görünse aslında bir bulanıklık içinde ve rahatsızdır. Yani halen hakikate ve teskine hasrettir. O zaman bu iş herhalukarda gerçekleşiyor.