NECM 49 VE SİRİUS YILDIZI MUCİZESİ

Necm Suresi 49. ayette Şira yıldızı (Sirius yıldızı) ismen geçmekte. Necm de zaten yıldız demektir ve Kuran’da ismen geçen tek yıldız Sirius’tur. Bu yıldız, gözle görülen en parlak yıldızdır. Öte yandan, bu yıldızın ikili bir sistem olduğu ve yaklaşık 49, 50 yılda bir birbirlerinin etrafında döndüğü anlaşıldı.

Dikkat çeken ise; bir defa; Necm 49. ayette yıldızın adı geçmekte, öte yandan ise onun ikili oluşuna da işaret edilmekte. Şöyle ki:

 

 

Beri yandan surede Cebrail ve onun peygamberimizin yanına gelişi de “iki yıldız” durumunu çağrıştırır şekilde işleniyor. Surenin başında şöyle geçer:

1 – İnmekte olan yıldıza andolsun ki,

2 – Arkadaşınız (Muhammed) sapmadı, azmadı.

3 – O, hevâsından konuşmaz.

4 – O vahyedilenden başkası değildir.

5 – Onu, müthiş kuvvetleri olan biri öğretti.

6 – (Ki o) akıl ve görüşünde kuvvetli (bir melek)dir. Hemen (gerçek meleklik şekliyle) doğruldu.

7 – O, en yüksek ufukta idi.

8 – Sonra yaklaştı ve sarktı.

9 – Onunla arasındaki mesafe, iki yay kadar, yahut daha az kaldı.

10 – Böylece (Allah) kuluna verdiği vahyi verdi.

İşte burada da iki kişi vardır ama biz görünüşte bir kişi var sanırız, meleği görmediğimizden.. Aynı Sirius yıldızı gibi..

Bir de bu iki yıldızın hareketi, “en yüksek ufukta idi..” “aralarındaki mesafe iki yay arası kadar yahut daha az kaldı” gibi tanımlara da uyuyor. Siriusların yörüngesi şöyle: