MUHAKKAK Kİ O; MENFAAT SEVGİSİNE PEK ŞİDDETLİDİR-ADİYAT 8 HAKKINDA

Adiyat Suresi’nde insanın Rabbine karşı çok nankör olduğu ve kendisinin de buna şahit olduğu belirtilir. (bknz Adiyat 6-7) Lakin ona mani olan nedir madem? Adiyat 8. ayette bunun cevabı var gibi.. Ayette “o hayr sevgisine çok şiddetlidir” denilmekte. Buradaki hayr kelimesi de genelde mal diye çevrilmekte. Elbette bu da doğru ama şunu farketmeli ki: para, menfaati simgeler ama daha başka menfaatler de az değildir. Burada “menfaat” ifadesi daha derin ve daha doğru bir mana gibi.. Hayr kelimesi bu anlama da geliyor. Öte yandan bu ayet “o hayır sevgisine pek sıkıdır” şeklinde de anlaşılmış. Yani uzaktır anlamında. Bu sefer de hayr olumlu bir şey oluyor. İyilikler, o tarz faydalar anlamında bu sefer. Hikmet için “çok hayır” denilir ayette. (bknz Bakara 269) Bütün bunlar elbet bir bütün.

Başa dönersek; menfaatin karşısında mana, hakikat, akletme, bunların öndeliği olabilir. Buna dikkat..

Adiyat Suresi Tefsiri