MESİH’İN MİSYONU MEVZUSU

Hz İsa insanlara gelip de temelde ne demiştir konusu aslında biraz muamma. Çünkü bu mesele Kuran’da çok kısaca geçiyor, İncillerde ise nihayetinde karışık şekilde. Bu meseleye odaklanırsak..

Kuran’da Hz İsa’nın “benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin” dediği geçer sürekli. (bknz Ali İmran 51, Maide 72, 117, Zuhruf 64)

İncillere baktığımızda ise Allah’tan babam ve babanız diye bahsettiği görülüyor. Burada bir söz çevirmesi olduğu düşünülebilir. Her ne kadar “mecazen demiştir” deniliyorsa da kimilerince, bu tarz bir mecaza dair hiçbir ipucu yok Kuran’da. Hatta Yahudi ve Hristiyanların “Allah’ın oğullarıyız” ifadesi eleştirilir. (bknz Maide 18)

Bir de şu var ki acaba Mesih “sadece Allah’a ibadet ediniz” derken ne kastediyordu? “Puta tapmayınız, namaz kılınız..” gibi şeyler mi? Bu anlamda İncil’lere bakıldığında riyadan ve dünyaya, paraya kulluk etmemekten çok bahsedildiği görülüyor. Ve bu İslami bakımdan da önemli, şirk ve özellikle de günümüzde altı çizilecek bir mesaj.

Mesela Matta 6. bölümden şu kısımlara dikkat:
“Doğruluğunuzu insanların gözü önünde gösteriş amacıyla sergilemekten kaçının. Yoksa göklerdeki Babanız’dan ödül alamazsınız. Bu nedenle, birisine sadaka verirken bunu borazan çaldırarak ilan etmeyin. İkiyüzlüler, insanların övgüsünü kazanmak için havralarda ve sokaklarda böyle yaparlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Siz sadaka verirken, sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını bilmesin. Öyle ki, verdiğiniz sadaka gizli kalsın. Gizlice yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir. Dua ettiğiniz zaman ikiyüzlüler gibi olmayın. Onlar, herkes kendilerini görsün diye havralarda ve caddelerin köşe başlarında dikilip dua etmekten zevk alırlar. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan Babanız’a dua edin. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir.” (Matta 6: 1-6)
“Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı’ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.” (Matta 6: 24)