KURAN’DA VE TEVRAT’TA KAİNATIN YARATILIŞI

Kuran’da yaratılış mevzusu gayet tartışılmıştır. Mesela bazı ayetlere göre göklerin bazı ayetlere göre de yerin önce yaratıldığı anlaşılıyor. Yine özellikle de yedi gök kavramının dünyadan sonraya gayet oturması konusu var. Beri yandan ise Tevrat’ta yaratılış konusuna eğilince işin daha netleştiği görülüyor. Çünkü Kuran’ın Tevrat’ı düzelticilik boyutu da var. Ve elbette günümüzde anlaşılan bilimsel gerçekler var. İşte bütün bu çerçevede işe odaklanırsak gayet düzgün bir resim çıkıyor denilebilir.

Video Açıklama

 

Kuran’da kainatın yaratılışı hakkında izahat

 

Kuran’ın Tevrat’ı düzelticiliği noktasında izah

 

EK: Hadislerde ve ayetlerde big bang-büyük patlama