KURAN’DA VE TEVRAT’TA HZ MUSA

 

Hz Musa, Kuran’da en çok adı geçen peygamber ve kıssaları da tabi böyle. Çünkü misyon açısından Peygamberimize (sav) en çok benzeyen peygamber. Ona da kapsamlı bir kitap verildi. O da müşriklerle mücadele etti ve sonra kavmini ıslah ederken zorluklar çekti vs. Öte yandan Kuran’ın Tevrat ve İncil’i içericilik ve düzelticiliğinde Hz Musa ile ilgili konular fazla. Bunlara odaklanırsak..

1.Hz Musa’nın birini öldürmesiyle ilgili Tevrat’taki senaristik bazı müdahaleler ve bunların oluşturduğu “büyük açık” hakkında.. Ve Kuran’ın fiili düzelticiliği.

 

2. Sina dağı sahnesinde yanan ağaç mıydı, çalı mı?

 

3.Hz Musa zamanındaki firavun kim? Ayrıca bknz 

 

4.Yhvh Alemlerin Rabbi ne demektir?

 

5.Kuran’da geçen sihirbazların imanı ve Tevrat’taki oynamalar hakkında..

 

 

 

6.Kuran’da Musa kıssasında geçen bazı karakterlerin Tevrat metinlerinde çok sonraki bir zamanda geçtiği dikkat çekmekte. Asiye, Haman saraydaki mümin kişi ve Hızır gibi.. Bu konular hakkında açıklamalar..

 

 

7.Tevrat’ta Sina dağı/Turi Sina kıssası ile ilgili oynamalar ve Kuran’ın açık ediciliği..