KURAN’DA VE TEVRAT’TA HZ İBRAHİM

Hz İbrahim, Kuran’da ikinci en çok adı geçen peygamber. Öte yandan Yahudi ve Hristiyanların kendilerine dayanak yapmaya çalıştıkları bir isimdir. Bu bakımdan da Kuran’ın Tevrat ve İncil’i içericiliği ve düzelticiliği noktasında onun kıssaları gayet kritik. Çünkü Kabe’yi yapması gibi, onun soyuna ne vaad edildiği gibi konular netleşmeli.

1.Tevrat’ta Hz İbrahim kıssası ile ilgili enteresan “kelime oyunları” dikkat çekiyor. Öyle ki bunlar, Kabe’yi inşa etmesi gibi, tevhid mücadelesi gibi, ateşe atılması gibi büyük gerçekleri örtüyor.. Kuran’ın düzelticiliği gözlüğüyle bakıldığında ise bunlar bir yerde delil öte yandan. Çünkü bir şekilde açık veriyorlar.

 

Görsel izahat

 

2.Tevrat’ta Hz İbrahim’le ilgili anlatılarda ve kıssalarda, kurbanlık oğulun, önceden seçilmiş/bildirilmiş oğulun, kelimelerin tamamlandığı noktanın adeta herşeyin İshak yapılması ve Kuran’ın ince düzelticiliği üzerine.