KURAN’DA VE TEVRAT’TA HZ ADEM

Hz Adem bu dünyadaki bir cennette mi yaşadı, ilk insan mıydı gibi konular çok tartışılmaya başlandı. Bunlar ise evrim teorisi ve Tevrat’taki yanlış tarih tezi dolayısıyla çıkarılan sorunlar olarak gözüküyor. Öte yandan bu mevzular Kuran’ın Tevrat’ı içericiliği ve düzelticiliği boyutlarıyla gayet netleşmekte denilebilir.

1.Bakara Suresi’nde geçen “Allah, Adem’e isimleri öğretti” ne demektir mevzusu ve bu paralelde Tevrat’taki Hz Adem kıssasındaki çelişkiler üzerine. Özellikle de Tevrat’ta “şeytanın yok edilmesi” konusu bunlarda etkili olmuş görülüyor. Ve acaba neden?..

 

2.Tevrat’ta şeytanın yok edilmesinin açtığı sorunlar.. İyilik ve kötülüğü bilme ağacı, kadının kandırıcılığı gibi “sembolizm” arayışları ve mesajın buharlaştırılması..

 

3.”Allah Adem’i kendi suretinde yarattı” haberleri ve bunların nereden çıkmış olabileceği üzerine..

 

4.Tevrat’taki insanlık tarihi tezinin gayet “çökmesi” ve Kuran’ın Tevrat’ı düzelticiliğinin önemi üzerine.. Antiparantez; fakat bu, kesinlikle, Hz Adem’in yüzbinlerce yıl önce de olabileceği, süreçle olduğu anlamlarına gelmez. Ayet ve hadislerde açıkça Hz Adem topraktan ve özel olarak yaratılmıştır.