KURAN’DA SÜPERNOVA AYETİ

Kuran’da süpernovaya işaret eden bir bölüm var. Bir defa buraya gelirken “Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin bucaklarından delip geçebilirseniz haydi geçin! Ama büyük bir gücünüz olmadıkça geçemezsiniz.” (Rahman 33) deniliyor. Yani bir nevi firavun gibi göklere yükselip Rabbin katına, Arşa vesaire yanaşabilecekseniz yapın deniliyor.

Tabi bu, dünyadan uzaya çıkış şeklinde de bir parça okunabilir. Çünkü oraya çıkış için de yerçekiminden kurtulma gücü denilen belli bir güç gerektiriyor. Ama ayetin kapsamının çok daha geniş olduğu da görülüyor, çünkü kainat dediğimiz yapının, koca okyanusun bir damlasında yol alınıyor böyle ancak. Demek ki yedi kat gök bağlamında hızlı geçiş noktaları vesaire olmalı ve “geçiniz” denilen yerler de bunlar.

İşte ondan sonra teorik olarak hadi geçtiniz diyelim, ikinci kat göğe çıktınız misal, süpernova konu ediliyor. Buna dikkat.

Konu ile ilgili izah