KURAN’DA GALAKSİ GEÇİYOR MU?

Kuran’da galaksi geçiyor mu ya da ona işaret var mı denilirse.. Aslında Neml 88. ayette dağların “bulutun yürüyüşü” yürümesi galaksiye de işaret. Çünkü sonuçta galaksi hareket ediyor ve dağlar da ona tabi şekilde hareket ediyor. Öte yandan kainatın yaratılışına en ziyade işaretler eden Zariyat Suresi’ndeki hubuk ifadesinin galaksi tarzı yapılara işareti açık denilebilir.

Video anlatım

 

Görsel izahat