KURAN TEVRAT VE İNCİL’İN KARŞILAŞTIRMASI; FARKLARI BENZERLİKLERİ ÇELİŞKİLERİ ÜZERİNDEN KİTABIN ANLAŞILMASI

Kuran Tevrat ve İncil’in karşılaştırması; farkları, benzerlikleri, çelişkileri konusu gayet derin ama çözülmesi gereken bir konu.

Öncelikle Kuran’ın gayet hassas olan Tevrat ve İncil’i içericiliği ve düzelticiliği mevzuna genel bir bakış.

 

Acaba Hz İsa’nın Tevrat’ı düzelticilik misyonu var mıydı mevzusu

 

Konu çerçevesinde geniş bir izahat için bknz