KİTAPTA HİÇBİR ŞEYİ EKSİK BIRAKMADIK-ENAM 38. AYETİN TEFSİRİ

Kitap kelimesi Kuran anlamına geldiği gibi levhi mahfuz için  de kullanılmakta. Beri yandan Kuran da levhi mahfuzdan ve bir şekilde onu temsil etmekte. Bu çerçevede Enam 38. ayetteki “Kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadık” ifadesi ilk bakışta levhi mahfuz olarak gözükse de Kuran için de düşünülesidir. Tabii levhi mahfuzda her şey ayrıntıları ile bellidir, Kuran’da ise örneklem ya da genel ilkeler şeklinde. Bu ise özellikle de şu bilgi ve iletişim çağında mühim bir mevzu ve imanların gevşediği bir zamanda. Kitab’tan beslenmeye doğru bir meyyaliyet de lazım çünkü. Çünkü her şey biraz da meyille.. Baştan bir “vardır” diyeceğiz ki yöneliş, arayış ona göre güçlü olsun. Daha baştan yoktur dersek ona göre yöneliş de zayıf olacaktır. Kuran boşuna levhi mahfuzdan olduğunu belirtmiyor..

Konu çerçevesinde bir izah