ZUHRUF 36 VE ZÜMER 33. AYETLERİN BAĞLANTISI VE TEFSİRİ

Kuran’da ve İncil’de iyi düşünülünce gayet benzer görülen iki yer var ve bu iki yer birbiriyle de paralel görünüyor; Zuhruf 36 ve Zümer 33. ayetler. Öncelikle Zuhruf 36. ayete bakarsak; “Her kim Rahman’ın zikrine körlük ederse biz ona bir şeytan musallat ederiz” diyor. Rahman’ın Zikri ise hem Allah’ın zikridir, hem de Kuran ve Kuran da hakikatler olduğuna göre bunlardır. İncil’de ise “Mahvolanlar gerçeği sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar” diyor. Ve ikisinde de bunlara şeytanın musallat edilmesi ve yanıltılmaları var.

Zümer 33’de ise  “doğruyu getiren ve onu doğrulayanlar, işte onlardır sakınanlar” deniliyor. Bu da üstteki ayetle paralel, çünkü şeytandan ve onun yanıltmasından uzak olmuş oluyor böylece kişi ve o da kurtulmaya yakınlıktır ve sakınmadır. İncil’de ise “Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak” deniliyor. Buradaki özgürlük ise günaha kölelikten hürlük, dolayısıyla şeytandan kurtulma olarak işleniyor. Hasılı bu çerçevede olmaya iyi dikkat diyoruz. Çünkü bu kapladı mı dönüşü zor.