KEVSER SURESİ MUCİZESİ ÜZERİNE

Mucize ifadesi, “olması zor, şaşırtıcı anlamında” tenasüb ve tevafuklar hakkında kullanılabilir. Elbette imkansız anlamında değil bu. Ama bir dikkat çekici boyutu da var. İşte Kevser Suresi’ndeki rakamsal uyumlar da böyle. O yüzden buna Kevser Suresi mucizesi denilebilir. Şimdi gelelim olayımıza. Kevser Suresi üç ayetten oluşur ve Kuran’ın en kısa suresi. Bu üç ayet, farklı sayıda harften oluşuyor ama dikkat edildiği zaman bu üç ayetin 10’ar harf kullanılarak oluşturulduğu görülüyor. Ve ayrıca 10’a işarete den başka durumlar da var surede. Şöyle ki: