KARANLIKLAR VE IŞIK İFADESİ HAKKINDA

Karanlıklar ve nur ifadesi hem maddi karanlıklar ve ışık hem de hakikat karanlıkları ve ışığı şeklinde geçer ayetlerde. Beri yandan son devirlerde adeta madde Allah’a eş koşulmaya başlandı, “kendi kendine olmuştur” gibilerden.. İşte Enam 1.ayette buna da işaret eder tarzda karanlıklar ve ışık, yaratılışla başlatılıyor. Bu tip bir iddia Casiye 24’te geçer: “Hem dediler ki: Hayat ancak bizim şu dünya hayatımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder.. Halbuki bu hususta bir bilgileri yoktur. Onlar sadece zannederler.”

İşte çözülen kainattaki bu zamanın aşırı uzunluğu, çünkü 13.7 milyar yıl önce bigbang oldu deniliyor, dehri anlayışa gidişi kolaylaştırıyor gibi.. Lakin ayette yaratılışın başından bahsederken Kuran anlamına da gelebilecek şekilde “nur” ve inkar anlamına da gelebilecek şekilde “karanlıklar” ifadesinin kullanılmasına dikkat. Çünkü anlama salt maddeden ulaşmaya çalışmayacaksınız, Kitab gönderilmiş. Ve bunu da tabii karşılamak gerek. Çünkü “Yaradan kitab göndermiş ama biz ille de ona bakmayacağız” deme ödül mü alaydı?!

Buradaki kritik konu şudur; Kuran ana delillerini Tevrat ve İncil’i içericilik ve düzelticiliği üzerine kurmuştur. Kainatı içericiliği de elbette var ama bunun üzerine olursa yeteceği kadar var. O bakımdan da bu sıra hayati gözüküyor, dikkat deriz. Çünkü bunun vurgulandığını neredeyse hiç görmüyorum. Bu incelik kendi kendine yürüyecek bir şey değil, farkında olunmalı.

Nitekim mesela bu Enam Suresi’nin girişi Tevrat’a benzetilmiştir. Fakat Tevrat’ta göğü ve yeri yaratması ayrı (gün belirtilmez), ışığı ve karanlığı yaratması ayrı (1. gün) güneşin, ayın ve yıldızların yaratılması ayrı (4. gün) Bitkiler ise 3. gün geçer. Kuran ise bunu düzeltir, göklerin ve yerin, ışığın ve karanlıkların yaratılması aynı kapsamda geçer. Buna dolayısıyla yıldızlar vs de eklenebilir. Böylelikle ayetlerin kainatın farkındalığı zahir olur. Öte yandan altı günde yaratıldı denilmesi ve bunun birinci gün olması, söz konusu uzun zamanların dehriliğe götürebilecek katılığını kırıyor.