İNCİL METİNLERİNDEKİ YUSUF MEVZUSU

İncil metinlerinde Hz Meryem’in önüne geçirilecek derecede bahsedilen bir Yusuf vardır. Hatta öyle ki Hz İsa, Yusuf oğlu olarak anılır. Ama Meryem’in bakire iken doğum yaptığı da söylenir İncillerde. Öte yandan; bu Yusuf, Kuran’da hiç geçmez. Peki nedir bu Yusuf mevzusu.

Geniş izahat