İKİ DOĞUŞ VE İKİ BATIŞ YERİNİN RABBİ, DOĞUŞ YERLERİNİN RABBİ İFADELERİ HAKKINDA

Saffat 5. ayette “göklerin yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir” dedikten sonra bir de “doğuş yerlerinin Rabbidir” demekte. Burada doğuş yerleri, adeta cisimlerden bağımsız olarak zikredilmekte. Gerçekten de doğuş yeri dediğimiz şey, o cismin dönerek dünyadaki doğuşu değil, dünyanın dönmesiyle onun görünür olduğu yerdir. Yani bir nevi o cisimden bağımsızdır. Bu inceliğe dikkat..

Yine mesela rabnul meşrikayni ve rabbul mağribeyn “İki doğuş ve iki batış yerinin Rabbi” (Rahman 17) denilir. Bununla güneş ve ay kastedilir. Ama onlardan doğuş yeri diye bahsedilir. Buna dikkat. Doğuş yerinin cisimden bağımsızlığı ayetlerde gayet mevzu edilmiş yani ve bu kainattaki en mühim bir gerçek. Bu arada meşrık ve mağrib, iki doğu ve iki batı anlamına da gelir, iki doğuş yeri ve iki batış yeri anlamına da.. Ve ikincisi daha doğrudur ortaya koyduğumuz resim çerçevesinde.