İHLAS SURESİ MUCİZESİ HAKKINDA

Mucize ifadesi, “olması zor, şaşırtıcı anlamında” tenasüb ve tevafuklar hakkında kullanılabilir. Elbette imkansız anlamında değil bu. Ama bir dikkat çekici boyutu da var. İşte İhlas Suresi’nde de şöyle incelikler var. Bir defa İhlas Suresi’nde bir tek kesra geçiyor ve bu “Yelid” ifadesinin altında geçiyor. Ve işte bu kesralı harften önce 23 harf var ve sonra da 23 harf var. Yelid doğurur demek.  23 çift kromozom ise insanın kromozom sayısı. Hasılı bütün bunlardan  insanın doğurduğu vurgulanıyor ve Tanrı’nın böyle olmadığı..

Saniyen; İhlas Suresi’nde Kuran’daki son Allah kelimesi geçmekte ve Samed kelimesi de ilk ve tek olarak bu ayette geçmekte. Bu durumdan da bir tevafuk çıkmakta. Şöyle ki: