HZ İSA’NIN ÖĞRETİSİ

1-Muharref İncillerde bile tevhid vurgusu gayet görülüyor. Ama tabi çok tahrif olmuş yerler de var bu meinlerde. Lakin yine de bu ana mevzu ve vurgular, Kuran’ın müheyminliği ile de tabi işi toparlayabilecek düzeyde denilebilir.

 

2-Hakikatlere yoğun bir şekilde ulaşılan iki dönem ve fırkacılık uyarıları dikkat çekici. Hz İsa ve Hz Muhammed zamanlarında.. Ve tabi bu genel olarak fırkacılığın hakikatten ve gerçek dinden, imandan mani olması uyarısı. Çünkü günümüzde de hakikatlere gayet ulaşılıyor ya da ulaşılabilir durumda.

 

3. Kuran’da Maide 72’de Mesih’in İsrailoğullarına Allah’a kulluk etmeleri gereğini ve şirkin affedilmeyeceğini söylediği geçmekte, İncil’de ise riya bu kapsamda geçmekteydi. Ve riya da İslami literatürde şirk kapsamında bir iştir. Bir de ayette bu ifadeler cehennemle de açıkça bağlantılanmakta idi. İşte İncil’de de riya bağlamında böyle bir kısım var. Antiparantez, cehennem kelimesini Kuran’da önceki nebilerden bir tek İsa (as) kullanır. Nitekim Tevrat’ta bu kelime görülmemekte. İncil’de ise var.

 

4.Tevrat’ta Hz Musa’ya verilen ilk beş kitapta ahiret inancı görülmemekte. Sonraki metinlerde ise biraz görülmekte ve İncil’de gayet görülmekte. İşte Hz İsa İncil’de sadece ilk beş kitaba inanan ve ahirete inanmayan Sadukilere şöyle der:”Ne kutsal yazıları ne de Tanrı’nın gücünü biliyorsunuz, yanılmanızın nedeni de bu değil mi” Sonra ise Musa’nın dağda ateş gördüğü kısımda ahiretin olduğunu söyler. Kuran bunları onaylamakta. (bknz Ala 18-19, Taha 15-16) Ama kritik konu şu ki İncil’de güya Hz İsa şöyle der: “O sahnede Allah, ‘Ben İbrahim’in Tanrısı, İshak’ın Tanrısı ve Yakup’un Tanrısı’yım’ diyor. Tanrı ölülerin değil, dirilerin Tanrısı’dır. Siz büyük bir yanılgı içindesiniz.” (Markos 12: 26-27) İşte buralar Kuran’da böyle değil. Ve ikincisi; bu mu ahiretin Tevrat’ta olduğunu gösterecek?! Yoksa Tevrat’ın tahrif olduğu gerçeği mi?.. Hz İsa da aslında Kuran’ın dediğini demiş olmalı sadece. Ama işi çevirmişler.. 

 

5. Hz İsa’nın Tevrat’ı düzelticilik misyonu var mıydı?

 

6.Mesih mevzusu

 

7.Hz İsa’nın noktayı koyan bir misyonunun olmadığı Kuran ve İncil’de gayet belli. Büyük mucizeler göstermesi bu gerçeği örtebilir. O yüzden altı çizilmeli.

 

8.Hz İsa İncil’de enteresan bir şey der: “Övülmüş/Kutsanmış, Rabbin adıyla gelendir” diyeceğiniz güne kadar beni bir daha göremeyeceksiniz” Kuran’da ise Ahmed adlı bir elçiyi müjdelediği geçiyor. Ahmed çok övülen demek. Bir de ilk vahiy “Yaratan Rabbinin adıyla oku” (Alak 1) idi. Yani “Övülmüş, Rabbin adıyla gelendir” ifadesi tam yerine geliyor. Peki “o güne kadar beni bir daha göremeyeceksiniz” ne demek? İncil’de gelecek kişinin Hz İsa’nın bütün söylediklerini hatırlatacağı, gerçekleri bildireceği geçer. Bu ise adeta onu bir daha görmektir.