HZ İSA’NIN GÖĞE KALDIRILMASI MEZVUSU

  1. Öncelikle şunu bilelim ki Hristiyanlar Tevrat’ı da kabul eder. Ve Tevrat metinlerinde göğe alınan Hz İdris (Enoh), Hz İlyas gibi kişiler var. Hatta ileride gönderilecek bir İlyas bekleniyor. İşte Hz İsa da İncillerde göğe alınacağını söyleyip duruyor. Ama nedense hiç onun İlyas olduğunu ima ettiği vs söylenmiyor. Hristiyanlar Hz Yahya’nın İlyas olduğu söyler. İşte burada çarmıh, dirilme vs edebiyatının sebebi beliriyor. Çünkü Hristiyanlara göre de Hz İsa göğe alınmıştır ama ölüp dirildikten sonra göğe alınmıştır. Onun da sebebi günahlara kefaret olmasıdır, şudur budur. Böylece İlyaslık işini de geçmişlerdir. Çünkü İlyas, beklenen asıl elçiden önce gelecek.. (bknz Markos 9: 11-12) Sadece göğe alınsa, direkt İlyaslık düşünülür. Ama o aradaki edebiyatın tozu dumanı içinde bu yön geçilmiştir. Kuran ise Hz İsa’nın öldürülmeden göğe alındığını söylüyor, yani İlyas olduğunu ve ondan sonra da asıl elçinin geldiğini. Bu çerçevede İncil metinleri bile aslında Kuran’ı onaylamıyor mu mantık dairesinde.. 

Görsel izahat

 

Gönderilecek İlyas hakkında

 

2.Hz İsa’nın göğe kaldırılması ile ilgili ifadeler İncil’de zorlamalarla çarmıha kaldırılmasına çevrilmiş.