HZ İBRAHİM VE ÜÇ MİSAFİRLER KISSASI HAKKINDA

1. Üç Misafirler Kıssası Tevrat’ta gayet tahrif olmuş gözüküyor. Öte yandan Yahudi İlahiyatının da bu kıssayı düzeltme çabaları dikkat çekiyor. Ama Kuran’ın fiili düzelticiliği işe noktayı koyuyor.

Öte yandan bu tahrifatın sebebi nedir denilirse; İsrailoğulları tarihinde altın buzağıya tapan bir taife var. Onlar buzağıdan yenilmemesini delil etmiş olabilir. Ötekiler de yedi demiş olabilir. Beri yandan Allah’ı insana benzeten yaklaşımlar var. Onlar bunu zorlamıştır. Meleklere tapanlar var. Onlar onu zorlamıştır vesaire.. Eldeki metinler böyle pek çok geçtiği devrin etkilerini gösterir şekilde.

 

2. Tevrat’ta işlerin ferdin imanı ve tebliğ değil de aile-kabile işi olarak ele alındığı görülüyor. Bu yüzden çok oynamalar yapılmış. Ama Lut’un karısı adeta kurtarılamayıp feda edilmiş (!)

 

 

3.Tevrat’ta Üç Misafirler Kıssası’nda Rabbin insanlaştırılması dikkat çeker. Bu çerçevede şu da dikkat çekiyor ki;  Kuran’da ve Tevrat’ta bazı kıssalar yüzeysel olarak aynı görünür. Ama ayrıntılara bakıldığı zaman gittiği yerler çok farklılaşır ve Kuran’ın düzelticiliği ve açık ediciliği ortaya çıkar.

 

 

4. Lut kavmine ne yağdı? Tevratta ateş ve kükürt yağdı diyor. Kuran’da ise taşlaşmış çamur yağdı diyor ve Kuran’ın enteresan şekilde “haklı çıkması” söz konusu.