HA MİM AYN SİN KAF NELERE İŞARET EDİYOR OLABİLİR?

1

Image 1 of 9

Ha Mimler ve Ha Mim Ayn Sin Kaf hurufu mukattası nedir, nelere işaret ediyor olabilir konulu araştırmamız. Bu çalışmamızda ilk olarak HaMim’in Hakim’e AynSinKaf’ın ise Alim, Semi, Kadir gibi isimlere ya da ulul azm peygamber isimlerine işaret ettiği üzerinde duruyoruz. İkinci olarak ise; ilk iki HaMim’in Fatiha’nın HaMim içeren ilk iki ayetine işaret ettiğini, diğerlerinin de diğer ayetlere işaret ettiği üzerinde duruyoruz. Tabi bunların delilleri var. Çalışmamız bunları işliyor. 

Video açıklama