GÖKLERİN YÜKSELTİLMESİ

Rad 2. ayet şöyle: “Allah O’dur ki; gökleri görebileceğiniz bir direk olmaksızın yükseltti/görmekte olduğunuz gökleri direksiz olarak yükseltti. Sonra Taht’a yerleşti. Güneşi ve ayı amade kıldı. Hepsi belli bir süre için akıp gitmektedir. İşi O idare ediyor ve ayetlerini açıklıyor. Umulur ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanırsınız.”

Göklerin direksiz olarak yükseltilmesi, göğün yükseltilmesi, göğün bina edilmesi diye bir konu var ayetlerde geçen. Gök kelimesi ise bütün kainat anlamına da gelebilir, dünya atmosferi anlamına da gelebilir. Gökler kelimesi de bu anlamlara gelebilir. İlk bakışta kainat anlamına gelse de.. Çünkü atmosfer de kat kat. Tabii atmosferin katmanları olduğunu şimdi biliyoruz, şimdi bu anlam da muhtemel.

Öte yandan önceki tefsirlerde genelde yerin önce yaratıldığı düşünüldüğü için; bina etme, yükseltme, hep “yerin üzerine” şeklinde düşünülüyordu.. Günümüzde ise bizzat kainatın bir noktadan yükseltildiği, bina edildiği biliniyor. Ki bu elli, yüz yıldır biliniyor, biraz önceleri kainat sonsuz görülüyordu. Yine, atmosfer de yerden yükseltildi. Yani bu yükseltilme tabiri gayet uygun. Hatta “aşırı” uygun..

Bir de direksizlik konusu var:

Mesela Elmalılı, Rad 2. ayette geçen “gökleri göreceğiniz bir direk olmadan yükseltti” anlamını cisimler arasındaki kütleçekimi olarak görür ve Rahman Suresinde geçen mizan/terazi/ölçü kelimesini de bu anlamda görür. Fakat ölçü derken atmosfer anlamının da gayet olabileceğine işaret şu ki; peşine “sakın ölçüyü bozmayın” denilmekte. Atmosferin kirletilmesiyle şu anda bunun bozulabileceği görüldü. Tabi bu “ölçüyü bozup kıyameti getirmeyin” anlamında da olabilir. Çünkü şirkten dolayı “neredeyse gökler çatlayacak” diye ayet de var.

Hasılı bu ayetlerde olabildiğince iki anlamlılık dikkat çekiyor. Hatta görünmeyen gök katları da üstüne dersek, ki denilmeli, üç anlam..Bu işler çok yoğun bir zihni yöneliş istiyor demek bu da. Buna dikkat..