ELHAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMİN NE DEMEKTİR?

Kuran’da Fatiha Suresi’nin ilk ya da bir rivayette ikinci ayeti Elhamdü Lillahi Rabbil Alemin’dir. Bu ifade gerek Arapça açısından gerek de dinler tarihi açısından çok zengin bir ifade ve bilinmeli. Şöyle ki, Tevrat’ta 7000 defa geçen Yhvh diye bir ifade var. Allah’ın Tevrat’ta en çok geçen ismi ve anlamı bilinmiyor şu an. Kuran ise Tevrat’ta Yhvh geçen yerlerde Rabbül Alemin yani Alemlerin Rabbi ifadesini kullanır. Bu işe odaklanınca ise tablo şu:

Video Açıklama

 

Görsel izahat