EKİN BENZETMESİ: FETİH SURESİ 29. AYETİN TEFSİRİ

Fetih Suresi 29. ayet, ashabın Tevrat ve İncil’de geçtiğini söyler. Ama ayetteki hangi kısım Tevrat, hangisi İncil’de geçen temsildir konusu biraz karışık ve buradaki gerçek yeni anlaşıldı da denilebilir. Ve anlaşılan şu ki ikisinde de, yani Tevrat ve İncil’de, geçen temsil aynıdır, ekin benzetmesidir.

Görsel izahat

 

 

Anlayanlar mevzusu