DEVE İĞNE DELİĞİNDEN GEÇMEDİKÇE CENNETE GİREMEYECEKLER-ARAF 40 TEFSİRİ

Araf 40. ayette deve iğne deliğinden geçmedikçe cennete giremeyecekler diyor. Burada bahsedilen kişiler ise kafirler, ayetleri yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklenenler. Yani “asla giremeyecekler” demek bu. Öte yandan; İncil’de de deve iğne deliğinden geçmedikçe diye bir ifade var ama “asla” değil de “çok zor” anlamında o. Şöyle ki:

Matta 19. bölümde şöyle geçer:

16 Adamın biri İsa’ya gelip, “Öğretmenim, sonsuz yaşama kavuşmak için nasıl bir iyilik yapmalıyım?” diye sordu.
17 İsa, “Bana neden iyilik hakkında soru soruyorsun?” dedi. “İyi olan yalnız biri var. Yaşama kavuşmak istiyorsan, O’nun buyruklarını yerine getir.”
18-19 “Hangi buyrukları?” diye sordu adam.
İsa şu karşılığı verdi: “ ‘Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin’ ve ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’”
20 Genç adam, “Bunların hepsini yerine getirdim” dedi, “Daha ne eksiğim var?”
21 İsa ona, “Eğer eksiksiz olmak istiyorsan, git, varını yoğunu sat, parasını yoksullara ver; böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel, beni izle” dedi.
22 Genç adam bu sözleri işitince üzüntü içinde oradan uzaklaştı. Çünkü çok malı vardı.
23 İsa öğrencilerine, “Size doğrusunu söyleyeyim” dedi, “Zengin kişi Göklerin Egemenliği’ne zor girecek. 24 Yine şunu söyleyeyim ki, devenin iğne deliğinden geçmesi, zenginin Tanrı Egemenliği’ne girmesinden daha kolaydır.”
25 Bunu işiten öğrenciler büsbütün şaşırdılar, “Öyleyse kim kurtulabilir?” diye sordular.
26 İsa onlara bakarak, “İnsanlar için bu imkânsız, ama Tanrı için her şey mümkündür” dedi.
Burada dikkat edilirse “varını yoğunu hibe et” denilmesi var, bir de “beni izle” denilmesi var. Burada “iman et denilmesi olsaydı” bu olabilirdi. Allah’ın peygamberi Hz İsa, ona iman etmezse kafir olur. Ama iş zenginliğe ve hibeye yanaşmamasına endeksleniyor. Ve söz de imkansız değil, “belki olabilir”e getiriliyor. Burada zengin yerine müstağni denilmesi işi düzeltebilir. Fakat iş bir şekilde buna dönmüş. Kuran bunu düzeltiyor denilebilir. Çünkü insanlar aşırı durumlarla imtihan edilmiyor neticede.