BÜYÜK EGEMENLİK MEVZUSU

Tevrat’ta bahsedilen kralın bir özelliği de bir denizden bir denize, Fırat’tan yeryüzünün uçlarına dek egemenlik sürmesi. Peki bu kim olabilir? Tarihe şöyle bir baktığımız zaman cevap açık. (Ayrıca bknz Fetih 29) Antiparantez; bazıları diyebilir ki, bu Mehdi’dir. Çünkü dünya hakimiyeti geçiyor bu kişi için. Ama şöyle düşünelim; Tevrat’ta onlara ne bunca müjdelenir, önlerindeki bir şey mi, ancak önlerindekine inanınca olacak sonraki bir şey mi? Bir de bu kral için egemenliğinin uzun süreceği (Zebur 72: 5,17) geçer. Mehdi ise kıyametten önce belli bir süre hüküm sürer. Bir de Peygamberimize (sav) direkt işaret eden “Yaşasın kral! Ona Saba (Yemen) altını versinler; durmadan dua etsinler onun için, gün boyu onu övsünler!” gibi pasajlar var metinlerde. Peygamberimiz zamanında Yemen’den cizye gelmiştir. Bir de ona salavat getirilmekte, ezanlarda adı geçmektedir. Yine denilebilir ki, Zebur’da geçen kişi Hz Süleyman’dır. Ama dikkat edilirse ona tam uymuyor ifadeler. Lakin bir öncü olarak görülebilir o bu noktada. Bazıları ise diyebilir ki, bu Hz İsa’dır. Çünkü dünya hakimiyeti geçiyor. Lakin Hristiyanlık hem tahrif oldu hem de Fırat bölgesi onlar için bir merkez olmadı hiç. Bu, ancak İslam için böyle. Metinlerde ise böyle bir gelişim çizgisi var. Bir de her ne kadar Peygamberimiz sonrasını da onun hakimiyeti olarak okusak da Peygamberimiz zamanında “bir denizden bir denize” İslam hakimiyeti oldu. Diğer milletlere İslam’ın tebliği oldu. Mesela “kralınız uluslara barışı duyuracak” (Zekeriya 9:10) deniliyor. Hz İsa ise kendisi yaşarken bunlar olmadı. Dolayısıyla burada en uyan kimse bakılır. Burada Hristiyanlığın sonra gelen İslam hakimiyeti için bir zemin olması durumu var. O da bu şekilde işin içindedir denilebilir. Son olarak, bu egemenlik mevzusu beklenen kralın sadece bir özelliği. Tapınağı ihya edeceği, onunla sonsuz bir antlaşma yapılacağı gibi başka özellikleri de var. Bunlar da bariz şekilde Hz Muhammed’e uyar. Ama bu egemenlik konusu da belirtilmeli. Çünkü fazlasıyla açık.

 

Ayrıntılı izah

 

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram’da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rafet Küçük (@zehraveyn_tefsiri)’in paylaştığı bir gönderi


 

Kehanetlerin yapısı hakkında

 

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram’da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rafet Küçük (@zehraveyn_tefsiri)’in paylaştığı bir gönderi