Bizi nimet verdiklerinin yoluna ilet (Fatiha 7) ifadesi hakkında

İncilde geçen insan yalnız ekmekle yaşamaz Allah’ın sözleriyle de yaşar ifadesi Tevrat’ta da vardır. Tevrat’ta Yasanın Tekrarı 8:3’de şöyle denilir: “Sizi aç bırakarak sıkıntıya soktu. Sonra sizin de atalarınızın da bilmediği man (gökten gelen ekmek benzeri bir yiyecek) ile sizi doyurdu. İnsanın yalnız ekmekle yaşamadığını, RAB’bin ağzından çıkan her sözle yaşadığını size öğretmek için yaptı bunu.”

Yine şu dikkat çeker ki Fatiha 7. ayetin devamında geçen, “gazabına uğrayanların değil, ne de sapanların” ifadesi de buna uygun. Çünkü bunlar Yahudiler ve Hristiyanlardır denilmiştir. Yahudilerin ise dünyacılığı ve Hristiyanların manada sapışcılığı dikkat çeker. Demek ki asıl iş manadır. 

Hasılı buradaki “Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna..” ifadesindeki “nimet” açık olsa gerek. Bu, Rabbin sözüdür ve Rabbin sözüyle ruhun doymasıdır. Ve dünyevi nimetleri çok sayan kimselerde böyle olamaz. Öte yandan bu mevzu, günümüzde gayet gereken, ümmetin dirilişi, Kuran’la diriliş gibi konuların da temelidir ve bir yol bulmalıdır zamanımızda. Bunlara dikkat hasıl.