BEYYİNENİN ÖNEMİ HAKKINDA

Beyyine açık delil demektir. Kuran’ın açık delil boyutu da ümmi birisinin önceki kitapları içeren ve zamanla görülüyor ki onları gayet de yerli yerince düzelten sözler söylemesidir. Öte yandan, ayetlerde insanlara, özellikle de inkar çoksa, gereken şey belirtilmiştir. Bunlar beyyine boyutlarıdır. Buna dikkat. Çünkü bundan köşe bucak kaçılması durumları az değil.

Video izah