BAKARA SURESİ 1-4. AYETLERİN TEFSİRİ

1. Bakara 1-4. ayetlerin tefsiri. Akıl ile/rey ile tefsir mevzusu

 

2.Derin Çağrışımlar: Fatiha, Hurufu Mukattaa, Zebur, Davud

 

Gönderilecek Davud hakkında izahat

 

3.Tevrat’ta ahiret inancının çıkarılması ve Kuran’ın açık ediciliği