AYETLERİ SAĞLAMLAŞTIRILMIŞ SONRA AÇIKLANMIŞ BİR KİTAPTIR: HUD SURESİ 1. AYETİN TEFSİRİ

Kuran’da bize çok güzel bir usül öğretiliyor. Bu da önce ayetlerin/delillerin sağlamlaştırılması, sonra açıklanması usulü. Yani önce delillerin güçlü bir şekilde gösterilmesi, sonra Allah katındanlığı belirgin olunca izahata geçilmesi. Bunu vurgulayan bir husus da şu ki; Kuran’ın özellikle de Tevrat’ı içericiliği ve düzelticiliği vardır. Hud Suresi ise ElifLamRa ile başlar. ElifLamRa ise ElQuran ve EtTevrat derken ortak harflerdir. Hasılı işte bu beyyine boyutuna yönelinmeli önce, sonra da Kuran’ın yol göstericliği güçlü olmalı.

Hud 2. ayette ise şöyle der: “Allah’tan başkasına kulluk etmeyin diye..” Bu da bu mevzunun kritikliğini bize vurgular.

Öte yandan mesela Kuran’da beyyine kelimesi en çok Hud Suresi’nde geçiyor. Ayrıca surede “onun gibi on sure getirin” (Hud 13, 14) şeklinde ayet var. Yani işin sağlamlaştırılması konusu içerik olarak da surede gayet var.