ASR SURESİ MUCİZESİ HAKKINDA

Mucize ifadesi, “olması zor, şaşırtıcı anlamında” tenasüb ve tevafuklar hakkında kullanılabilir. Elbette imkansız anlamında değil bu. Ama bir dikkat çekici boyutu da var. İşte Asr Suresi’nde de böyle rakamsal bir uyum var. Bir defa Asr zaman ve ikindi vakti anlamına geliyor. Mesela ikindi namazına Salatul Asr denilir. Namaz ise bilindiği gibi zamanı da iyi kullanmayı bize yerleştiren bir ibadet. Bu bakımdan da surede buna işaret olması çok makuldür. Ve işte de rekatlar bakımından namazlara bir de sırasıyla işaret olduğu görülüyor. Şöyle ki: