“ALLAH’IN OĞLU” MEVZUSU HAKKINDA

1. Tevrat’ta geçen elohim/ilahlar kelimesi Tanrı anlamında da kullanılıyor. Acaba bu doğru olabilir mi?.. Elbet olamayacağı ortada, sebeplerini ve bu işin nereden çıkmış olabileceğini videoda açıkladık. Antiparantez; Kuran’daki Allah adı, El-İlah’tan gelmekte. Yani başka ilah olmadığını kesinlikle vurgulayıcı. Sırf dil başka diye iş bu kadar değişmez. O dilde de ilah kelimesi var, marife eki var vesaire..

 

2. Tevrat metinlerinde halife tabiriyle çok oynandığı görülüyor ve Hristiyan ilahiyatı da bunun üstüne gelişmiş gibi.. Kuran’ın kelime kullanımları bu işi açık ediyor.

 

3.Şu an elimizdeki Tevrat’ın yazımı Ezra’ya atfediliyor. (bknz Nehemya 8. bölüm) Tabi denilebilir ki ona mütevatiren gelmişti o da açıkladı. Ama buralarda bir netlik yok, niçin herkes onun ağzına bakıyor, vesaire?.. Hatta Yahudi geleneğinde Mûsâ daha önce gelmeseydi Tevrat Ezrâ’ya verilirdi (bknz Sanhedrin, 21b) gibi anlatılar var. Yani burayı destekleme ihtiyacı hissediliyor. Çünkü bir muamma var. Bir takım Tevrat ona yazdırıldı gibi iddialar var.. Lakin zamanında çok üzerinde durulmuş olmayabilir. Fakat Kuran’ın Tevrat’ı düzelticiliği boyutlarını gördükçe en azından Medinê’deki birileri ona çok üst bir konum vermiş görülüyor. Çünkü o dönemde “Üzeyr, Allah’ın oğludur dediler” iddiasına bir itiraz vaki değil.