ALDATICI SİZİ ALLAH İLE ALDATMASIN-FATIR SURESİ 5. AYETİN TEFSİRİ

Fatır 5. ayet şöyledir; “Ey insanlar, şüphesiz ki Allah’ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı sizi Allah ile/hakkında aldatmasın”

Arapçası ise şöyle: “Ya eyyühennasü inne vadellahi hakkun. Fela teğurrannekümül hayetuddünya vela yeğurranneküm BİLLAHİL ğarur”

Bazıları bu ayeti sürekli, “aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın” şeklinde düşünmekte ve bu şekilde sloganlaştırmakta. Halbuki ayetteki Billahi kelimesindeki be harfi ceri, “ile” anlamına da gelir yerine göre başka anlamlara da. Mesela İnfitar 6. ayette “ya eyyühel insanü ma ğarrake birabbikel kerim” (ey insan, cömert olan Rabbin hakkında seni aldatan nedir?) denilmekte ve be “hakkında” anlamına gelmektedir. Fatır 5’te de benzeri bir kullanım var. Fakat orada “ile” anlamı da düşünülebilmekte.

Hasılı denilebilir ki “Allah ile/Allah hakkında aldatmasın” anlamı var ayette. Bu ayeti hep “ile” anlamıyla düşünerek algı yanıltması yapmamalı. Hep Allah Allah denilerek aldatma olmuyor yani. Kimilerinde aşırı derecede böyle bir algı var. Daha ziyade aldatma, “Allah affeder” noktasındadır ya da “Allah sadece yaratmıştır O’nun ne istediği bilinemez” yahut “kendince iyi ol yeter” vs yaklaşımlarında..

Tabii bir de Allah’ın vaadi dünyada da haktır, o noktada da aldatmasın anlamı da düşünülebilir.

İşte bütün bu çerçeve, işlerin hakikate endekslenmesi gereğini gösteriyor. Bu konuda bir açıklama..